Sunday, 24 September 2017

Festina Lente 1

Otto Bláthy
The Chess Amateur
1922

White wins

1. Kxe1 Qa1 2. h3!! (2. h4? Qa2 3. h5 Qa1 4. h6 Qa2 5. h7 Qa1 6. h8=N Qa2 7. Nf7 Qa1 8. Nd8 Qa2 9. Ne6 Qa1 10. Nxc5 Qa2 11. Nd7 Qa1 12. Ne5 Qa2 13. Nxc4 Qa1 14. Na5 Qa2 =) 2... Qa2 3. h4 Qa1 4. h5 Qa2 5. h6 Qa1 6. h7 Qa2 7. h8=N! Qa1 8. Nf7 Qa2 9. Ne5 Qa1 10. Nd7 (10. Nxc4? Qa2 11. Na5 c4! 12. Nxc4 Qa1 13. Na5 Qa2 =) 10... Qa2 11. Nxc5 Qa1 12. Nd7 Qa2 13. Ne5 Qa1 14. Nxc4 Qa2 15. Na5 Qa1 16. Nxb3#

No comments: